BAANBAAN1989


บ้านบ้าน1989 บริษัทออกแบบและก่อสร้างครบวงจร ที่ทำงานโดยคำนึงถึงการใช้งาน ของผู้พักอาศัยเป็นหลัก เพื่อนำมาพัฒนาสิ่งปลูกสร้างที่มีชีวิต ด้วย คุณภาพของทีมก่อสร้างที่มีประสบการณ์

READ MORE

SERVICE

01

DESIGN

​ออกแบบบ้าน

02

ANALYSIS

บริการวิศวกรวิเคราะห์โครงสร้าง

03

LOAN

ดำเนินการเอกสารสินเชื่อให้กับลูกค้า

04

SERVICE

บริการก่อสร้างและดูแลความเรียบร้อยครบวงจร

HIGHLIGHT PROJECT

บ้านหนองหว้

VIEW MORE

BAANBAAN1989​