วิศวกรวิเคราะห์โครงสร้าง

บ้านที่ดี นอกจากจะถูกออกแบบตามหลังสถาปัตยกรรมที่ดีแล้ว จะต้องถูกออกแบบและก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมด้วย ทีมบ้านบ้าน1989 มีวิศวกรที่ชำนาญการ ทั้งด้านงานออกแบบโครงสร้างและการควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบทุกขั้นตอน ทำให้ยืนยันได้ว่า บ้านทุกหลังของเราถูกออกแบบและก่อสร้างตามหลักวิศวกรรมทุกๆขั้นตอน