ออกแบบสถาปัตยกรรม

โจทย์หลักของบ้านบ้าน1989 คือการที่ต้องออกแบบบ้านให้มีชีวิต งานออกแบบเราจึงคำนึงถึงวิถีการใช้ชีวิตของผู้ใช้งานเป็นหลัก จึงทำให้บ้านของเราทุกหลังสามารถตอบโจทย์การใช้งานในทุกมิติขอผู้ใช้งาน เราวิเคราะห์ปัจจัยการไหลเวียนของทั้งสายลมและแสงแดด เพื่อให้เหมาะสมกับภูมิอากาศของแต่ละพื้นที่ แล้วยังเคารพบริบทรอบๆบ้าน เพื่อให้บ้านทุกหลังอยู่ร่วมกับสภาพแวดล้อมได้อย่างลงตัว