ABOUT US

BAANBAAN1989


บ้านบ้าน1989 ก่อตั้งบริษัทในปี 2560 บริษัทรับออกแบบและก่อสร้างครบวงจร การออกแบบจะดีไซน์ตามไลฟ์สไตล์ของผู้อยู่อาศัยเป็นหลักโดยการออกแบบจะไม่ซ้ำและฟิคแบบจะเป็นเอกลักษณ์ตาม lifestyle


ของผู้อยู่อาศัยเพื่อนำมาพัฒนาสิ่งปลูกสร้างที่มีชีวิต ด้วยคุณภาพของทีมก่อสร้างที่มีประสบการณ์พร้อมทั้งให้คำปรึกษา ประเมินราคาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย